equipment slide 0
equipment slide 0

Cảm biến nhiệt độ – NRG T60

Mã sản phẩm:NRG T60
Nhà cung cấp:NRG Systems
Giá: Liên hệ
Mô tả
Thông số kỹ thuật
Ứng dụng
Tải xuống

Cảm biến nhiệt độ NRG T60 là một cảm biến mới được phát triểm từ NRG 110S. Kết quả là một cảm biến bền, đáng tin cậy giúp giảm độ không đảm bảo đo và có khả năng ghi lại các phép đo ở nhiệt độ cao hơn. Bởi vì NRG T60 duy trì thiết kế vật lý, tín hiệu đầu ra và sơ đồ đi dây giống như NRG 110S, việc chuyển đổi sang cảm biến thế hệ tiếp theo này đặc biệt dễ dàng.

Cảm biến nhiệt độ NRG T60 lý tưởng cho các yêu cầu đo nhiệt độ của các nghiên cứu năng lượng mặt trời và năng lượng gió từ xa. Khuyến nghị sử dụng dữ liệu từ cảm biến này bao gồm tính toán các phép tính mật độ năng lượng; Giám sát nhiệt độ không khí; Tính toán các điều kiện ổn định khí quyển; Xác định điều kiện đóng băng ở vùng khí hậu lạnh; Và ước tính hiệu quả bảng PV, phụ thuộc vào nhiệt độ.

* Xin lưu ý: NRG T60 C là phiên bản hiệu chỉnh của cảm biến này.

*Tìm hiểu thêm về NRG: Tại đây

*Fanpage: DIGI TECHNOLOGIES

 
  4.6m cable (#9400) 13m cable (#9411) 67m cable (#9402) 90m cable (#9403) 110m cable (#9404) 13m Cable - Calibrated (#9401)
DESCRIPTION  
Sensor type Integrated circuit ambient temperature sensor with six plate radiation shield Integrated circuit ambient temperature sensor with six plate radiation shield Integrated circuit ambient temperature sensor with six plate radiation shield Integrated circuit ambient temperature sensor with six plate radiation shield Integrated circuit ambient temperature sensor with six plate radiation shield Integrated circuit ambient temperature sensor with six plate radiation shields
Applications
 • Wind and solar resource assessment
 • Wind and solar plant operations
 • Meteorological studies
 • Environmental monitoring
 • Wind and solar resource assessment
 • Wind and solar plant operations
 • Meteorological studies
 • Environmental monitoring
 • Wind and solar resource assessment
 • Wind and solar plant operations
 • Meteorological studies
 • Environmental monitoring
 • Wind and solar resource assessment
 • Wind and solar plant operations
 • Meteorological studies
 • Environmental monitoring
 • Wind and solar resource assessment
 • Wind and solar plant operations
 • Meteorological studies
 • Environmental monitoring
 • Wind and solar resource assessment
 • Wind and solar plant operations
 • Meteorological studies
 • Environmental monitoring
Sensor range -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F) -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F) -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F) -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F) -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F) -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F)
Instrument compatibility All NRG loggers All NRG loggers All NRG loggers All NRG loggers All NRG loggers All NRG loggers
OUTPUT SIGNAL  
Signal type Linear analog voltage Linear analog voltage Linear analog voltage Linear analog voltage Linear analog voltage Linear analog voltage
Transfer function Temperature (°C) = (Voltage x 44.74364) -40.85555 °C
Temperature (°F) = (Voltage x 80.53855) -41.53999 °F
Temperature (°C) = (Voltage x 44.74364) - 40.85555 °C
Temperature (°F) = (Voltage x 80.53855) - 41.53999 °F

Note: Transfer function above applies to 4.6-meter cable. For sensors with cable lengths longer than 4.6 meters, subtract 0.002922 °C (0.0052596 °F) per additional meter from the transfer function offset.
Temperature (°C) = (Voltage x 44.74364) - 40.85555 °C
Temperature (°F) = (Voltage x 80.53855) - 41.53999 °F

Note: Transfer function above applies to 4.6-meter cable. For sensors with cable lengths longer than 4.6 meters, subtract 0.002922 °C (0.0052596 °F) per additional meter from the transfer function offset.
Temperature (°C) = (Voltage x 44.74364) - 40.85555 °C
Temperature (°F) = (Voltage x 80.53855) - 41.53999 °F

Note: Transfer function above applies to 4.6-meter cable. For sensors with cable lengths longer than 4.6 meters, subtract 0.002922 °C (0.0052596 °F) per additional meter from the transfer function offset.
Temperature (°C) = (Voltage x 44.74364) - 40.85555 °C
Temperature (°F) = (Voltage x 80.53855) - 41.53999 °F

Note: Transfer function above applies to 4.6-meter cable. For sensors with cable lengths longer than 4.6 meters, subtract 0.002922 °C (0.0052596 °F) per additional meter from the transfer function offset.
Please refer to your calibration report.
Accuracy Uncertainty (k=2): ±0.200 °C (±0.360 °F) Uncertainty (k=2): ±0.200 °C (±0.360 °F) Uncertainty (k=2): ±0.200 °C (±0.360 °F) Uncertainty (k=2): ±0.200 °C (±0.360 °F) Uncertainty (k=2): ±0.200 °C (±0.360 °F) Uncertainty (k=2): ±0.200 °C (±0.360 °F)
Output signal range 0.020 to 2.480 V DC 0.020 to 2.480 V DC 0.020 to 2.480 V DC 0.020 to 2.480 V DC 0.020 to 2.480 V DC 0.020 to 2.480 V DC
Turn on time <20 ms <20 ms <20 ms <20 ms <20 ms <20 ms
Resolution 0.0025 °C (0.0045 °F) 0.0025 °C (0.0045 °F) 0.0025 °C (0.0045 °F) 0.0025 °C (0.0045 °F) 0.0025 °C (0.0045 °F) 0.0025 °C (0.0045 °F)
RESPONSE CHARACTERISTICS  
Thermal time constant 5.38 minutes 5.38 minutes 5.38 minutes 5.38 minutes 5.38 minutes 5.38 minutes
POWER REQUIREMENTS  
Supply voltage 5 to 15 V DC

5 V pulsed excitation strongly recommended
5 to 15 V DC

5 V pulsed excitation strongly recommended
5 to 15 V DC

5 V pulsed excitation strongly recommended
5 to 15 V DC

5 V pulsed excitation strongly recommended
5 to 15 V DC

5 V pulsed excitation strongly recommended
5 to 15 V DC

5 V pulsed excitation strongly recommended
Supply current
 • 1.2 mA max. (no load on output)
 • SymphoniePRO Pulsed: 0.85 mA average
 • SymphoniePLUS3 Pulsed: 0.43 mA average
 • 1.2 mA max. (no load on output)
 • SymphoniePRO Pulsed: 0.85 mA average
 • SymphoniePLUS3 Pulsed: 0.43 mA average
 • 1.2 mA max. (no load on output)
 • SymphoniePRO Pulsed: 0.85 mA average
 • SymphoniePLUS3 Pulsed: 0.43 mA average
 • 1.2 mA max. (no load on output)
 • SymphoniePRO Pulsed: 0.85 mA average
 • SymphoniePLUS3 Pulsed: 0.43 mA average
 • 1.2 mA max. (no load on output)
 • SymphoniePRO Pulsed: 0.85 mA average
 • SymphoniePLUS3 Pulsed: 0.43 mA average
 • 1.2 mA max. (no load on output)
 • SymphoniePRO Pulsed: 0.85 mA average
 • SymphoniePLUS3 Pulsed: 0.43 mA average
INSTALLATION  
Mounting Attaches to tower with included hose clamps Attaches to tower with included hose clamps Attaches to tower with included hose clamps Attaches to tower with included hose clamps Attaches to tower with included hose clamps Attaches to tower with included hose clamps
Tools required
 • 8 mm (5/16 inch) nut driver or flat blade (-) screwdriver (to install hose clamps)
 • Sheet metal shears or similar (for trimming hose clamps)
 • 8 mm (5/16 inch) nut driver or flat blade (-) screwdriver (to install hose clamps)
 • Sheet metal shears or similar (for trimming hose clamps)
 • 8 mm (5/16 inch) nut driver or flat blade (-) screwdriver (to install hose clamps)
 • Sheet metal shears or similar (for trimming hose clamps)
 • 8 mm (5/16 inch) nut driver or flat blade (-) screwdriver (to install hose clamps)
 • Sheet metal shears or similar (for trimming hose clamps)
 • 8 mm (5/16 inch) nut driver or flat blade (-) screwdriver (to install hose clamps)
 • Sheet metal shears or similar (for trimming hose clamps)
 • 8 mm (5/16 inch) nut driver or flat blade (-) screwdriver (to install hose clamps)
 • Sheet metal shears or similar (for trimming hose clamps)
ENVIRONMENTAL  
Operating temperature range -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F) -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F) -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F) -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F) -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F) -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F)
Operating humidity range 0 to 100% RH 0 to 100% RH 0 to 100% RH 0 to 100% RH 0 to 100% RH 0 to 100% RH
Lifespan 10 years + 10 years + 10 years + 10 years + 10 years + 10 years +
Other
 • IPX7 Rated
 • IPX7 Rated
 • IPX7 Rated
 • IPX7 Rated
 • IPX7 Rated
 • IPX7 Rated
PHYSICAL  
Connections Wire leads:
 • Signal (clear wire)
 • Ground (black wire)
 • Excitation (red wire)
 • Shield wire for earth ground
Wire leads:
 • Signal (clear wire)
 • Ground (black wire)
 • Excitation (red wire)
 • Shield wire for earth ground
Wire leads:
 • Signal (clear wire)
 • Ground (black wire)
 • Excitation (red wire)
 • Shield wire for earth ground
Wire leads:
 • Signal (clear wire)
 • Ground (black wire)
 • Excitation (red wire)
 • Shield wire for earth ground
Wire leads:
 • Signal (clear wire)
 • Ground (black wire)
 • Excitation (red wire)
 • Shield wire for earth ground
Wire leads:
 • Signal (clear wire)
 • Ground (black wire)
 • Excitation (red wire)
 • Shield wire for earth ground
Cable length 4.6 m (15 ft) 13 m (42 ft) 67 m (220 ft) 90 m (295 ft) 110 m (361 ft) 13 m (42 ft)
Weight 0.47 kg (1.04 lbs) 0.75 kg (1.65 lbs) 2.53 kg (5.6 lbs) 3.29 kg (7.2 lbs) 3.94 kg (8.7 lbs) 0.75 kg (1.65 lbs)
Dimensions
 • Probe only: 51.6 mm (2") height x 12.7 mm (0.5") diameter
 • Radiation shield: 124 mm (4.9") height x 127 mm (5 inches) diameter
 • Probe only: 51.6 mm (2") height x 12.7 mm (0.5") diameter
 • Radiation shield: 124 mm (4.9") height x 127 mm (5 inches) diameter
 • Probe only: 51.6 mm (2") height x 12.7 mm (0.5") diameter
 • Radiation shield: 124 mm (4.9") height x 127 mm (5 inches) diameter
 • Probe only: 51.6 mm (2") height x 12.7 mm (0.5") diameter
 • Radiation shield: 124 mm (4.9") height x 127 mm (5 inches) diameter
 • Probe only: 51.6 mm (2") height x 12.7 mm (0.5") diameter
 • Radiation shield: 124 mm (4.9") height x 127 mm (5 inches) diameter
 • Probe only: 51.6 mm (2") height x 12.7 mm (0.5") diameter
 • Radiation shield: 124 mm (4.9") height x 127 mm (5 inches) diameter
MATERIALS  
Cable 3 conductor 22 AWG, with overall foil shield and drain wire, chrome PVC jacket 3 conductor 22 AWG, with overall foil shield and drain wire, chrome PVC jacket 3 conductor 22 AWG, with overall foil shield and drain wire, chrome PVC jacket 3 conductor 22 AWG, with overall foil shield and drain wire, chrome PVC jacket 3 conductor 22 AWG, with overall foil shield and drain wire, chrome PVC jacket 3 conductor 22 AWG, with overall foil shield and drain wire, chrome PVC jacket
Probe Aluminum, epoxy filled Aluminum, epoxy filled Aluminum, epoxy filled Aluminum, epoxy filled Aluminum, epoxy filled Aluminum, epoxy filled
Shield UV-stabilized thermoplastic solar radiation shield UV-stabilized thermoplastic solar radiation shield UV-stabilized thermoplastic solar radiation shield UV-stabilized thermoplastic solar radiation shield UV-stabilized thermoplastic solar radiation shield UV-stabilized thermoplastic solar radiation shield
 • Đánh giá tài nguyên gió

Sản phẩm liên quan

product thumbnail

Cảm biến đo gió NRG S1

Cảm biến đo gió NRG S1 là cảm biến loại 1 giúp giảm độ không đảm bảo đo và chi phí dự án để đánh giá tài nguyên mặt trời và giám sát địa điểm.

product thumbnail

Máy theo dõi năng lượng mặt trời EKO STR-21G

STR-21G nhỏ gọn của EKO là thiết bị theo dõi mặt trời một cánh tay được thiết kế để hỗ trợ một bộ đầy đủ các cảm biến đo bức xạ toàn cầu, khuếch tán và trực tiếp.

product thumbnail

Cảm biến bức xạ mặt trời RC18 PV

Cảm biến bức xạ mặt trời RC18 PV Cảm biến bức xạ mặt trời RC18 PV sử dụng pin mặt trời để đo bức xạ mặt trời giống như mô-đun PV, làm cho nó trở thành một lựa chọn miễn phí để giám sát các hệ thống PV đang hoạt động cùng với máy đo […]

product thumbnail

Bộ đo ghi dữ liệu LOGR-S

LOGR-S là bộ ghi dữ liệu đầu tiên của NRG Systems được thiết kế đặc biệt cho ngành năng lượng mặt trời.

product thumbnail

Máy đo gió Thies FCA – THIES FIRST CLASS ADVANCED ANEMOMETER

Máy đo gió Thies FCA lý tưởng phù hợp cho các nghiên cứu đánh giá tài nguyên gió và hiệu suất năng lượng tại các địa điểm Loại A và B của IEC 61400-12-1.

product thumbnail

Hệ thống khảo sát năng lượng mặt trời – SRM

Hệ thống khảo sát năng lượng mặt trời SRM của NRG tập trung vào việc cung cấp các phép đo tài nguyên năng lượng mặt trời.

product thumbnail

Hệ thống khảo sát năng lượng mặt trời – SRA

Hệ thống khảo sát năng lượng mặt trời SRA của NRG Systems là một giải pháp đo lường tích hợp và hoàn chỉnh. Hệ thống này dùng để đánh giá tài nguyên và tiềm năng của các dự án quang điện quy mô tiện ích.

product thumbnail

Bộ ghi dữ liệu khảo sát năng lượng mặt trời – LOGR-S

Bộ ghi dữ liệu LOGR-S là bộ ghi dữ liệu đầu tiên của NRG Systems được thiết kế đặc biệt cho ngành năng lượng mặt trời.

product thumbnail

Cảm biến nhiệt độ – NRG PVT1

Bởi vì nhiệt độ có tác động đáng kể đến hiệu suất của các hệ thống năng lượng mặt trời PV đang hoạt động. Nhiệt độ mô-đun PV (dùng cảm biến nhiệt độ NRG PV T1) là một trong những phép đo quan trọng nhất để theo dõi và phân tích.

product thumbnail

Cảm biến bức xạ mặt trời – Li-Cor LI-200R

Cảm biến bức xạ mặt trời LI-200R đo bức xạ ngang toàn cầu (GHI) – sự kết hợp của bức xạ bình thường trực tiếp (DNI) và bức xạ ngang khuếch tán (DHI).

product thumbnail

Cảm biến bức xạ mặt trời – Hukseflux SR20

Thiết bị này được đề xuất khi độ chính xác của phép đo là ưu tiên hàng đầu. Cảm biến bức xạ Hukseflux SR20 là cảm biến phù hợp nhất  với tiêu chuẩn ISO 9060: class A (Tiêu chuẩn thứ cấp).

product thumbnail

Cảm biến bức xạ mặt trời – MS-40

Cảm biến bức xạ mặt trời MS-40 là Pyranometer Class C ISO 9060-2018 đo bức xạ mặt trời trên toàn phổ Mặt trời với chi phí hợp lý. Cảm biến có vỏ bằng nhôm anodized nhẹ và vòm kính hình bán cầu được gia công chính xác để mang lại hiệu suất tối ưu.

Lỗi chưa gửi chưa thành công
Vui lòng gửi lại thông tin

Bạn đã gửi thành công