NRG Systems

NRG Systems là công ty con của ESCO Technologies Inc., nhà cung cấp toàn cầu các sản phẩm và giải pháp được thiết kế kỹ thuật cao cho nhiều thị trường (trong đó có Việt Nam). Bao gồm các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, tiện ích điện và năng lượng tái tạo.

NRG Systems bắt đầu sản xuất các sản phẩm tiên phong, chất lượng cao cho ngành công nghiệp điện gió vào đầu những năm 1980. Khi các thách thức về khí hậu ngày càng nhiều và phức tạp, NRG đã mở rộng các dịch vụ của mình bao gồm các công nghệ thông minh cho một loạt các ứng dụng gió, năng lượng mặt trời và khí tượng.

Máy khảo sát gió zx300 từ NRG
Máy khảo sát gió zx300 từ NRG