equipment slide 0
equipment slide 1
equipment slide 2
equipment slide 3
equipment slide 0
equipment slide 1
equipment slide 2
equipment slide 3

Cảm biến áp suất khí quyển – NRG BP60

Mã sản phẩm:NGR BP60
Nhà cung cấp:NRG Systems
Giá: Liên hệ
Mô tả
Thông số kỹ thuật
Ứng dụng
Tải xuống

Cảm biến áp suất khí quyển NRG BP60 rất phù hợp cho các yêu cầu đo áp suất khí quyển trong các nghiên cứu về năng lượng mặt trời và gió. Đặc biệt là đầu vào cho mật độ không khí, tính toán sản lượng năng lượng hàng năm và các dự báo đáng tin cậy hơn về các trang trại năng lượng mặt trời và gió đang hoạt động.

Cảm biến áp suất khí quyển NRG BP60 giới thiệu một bộ phận cảm biến mới, cải thiện đáng kể độ chính xác của các phép đo áp suất khí quyển so với cảm biến BP20 cũ . Cải tiến đáng kể nhất là sự ra đời của bù nhiệt độ tự nhiên.

Mỗi đơn vị BP60 trải qua một cuộc kiểm tra một điểm để xác nhận hiệu suất trong các thông số kỹ thuật của cảm biến. Kết quả của chúng có sẵn trong chứng chỉ xác minh xuất xưởng mà không phải trả thêm phí. Hiệu chuẩn ba điểm cũng có sẵn.

* Xin lưu ý: NRG BP60 C  là phiên bản hiệu chỉnh của cảm biến này.

*Tìm hiểu thêm về NRG: Tại đây

*Fanpage: DIGI TECHNOLOGIES

 
  1.5m cable - Calibrated (#14611) 1.5m cable (#14610) 67m cable (#14612) 90m cable (#14613) 110m cable (#14614)
DESCRIPTION  
Sensor type Analog barometric pressure sensor based on piezo resistive silicon membrane Analog barometric pressure sensor based on piezo resistive silicon membrane Analog barometric pressure sensor based on piezo resistive silicon membrane Analog barometric pressure sensor based on piezo resistive silicon membrane Analog barometric pressure sensor based on piezo resistive silicon membrane
Applications
 • Wind and solar resource assessment
 • Wind and solar plant operations
 • Meteorological studies
 • Environmental monitoring
 • Wind and solar resource assessment
 • Wind and solar plant operations
 • Meteorological studies
 • Environmental monitoring
 • Wind and solar resource assessment
 • Wind and solar plant operations
 • Meteorological studies
 • Environmental monitoring
 • Wind and solar resource assessment
 • Wind and solar plant operations
 • Meteorological studies
 • Environmental monitoring
 • Wind and solar resource assessment
 • Wind and solar plant operations
 • Meteorological studies
 • Environmental monitoring
Sensor range 500 hPa to 1100 hPa (14.765 to 32.483 inches Hg) 500 hPa to 1100 hPa (14.765 to 32.483 inches Hg) 500 hPa to 1100 hPa (14.765 to 32.483 inches Hg) 500 hPa to 1100 hPa (14.765 to 32.483 inches Hg) 500 hPa to 1100 hPa (14.765 to 32.483 inches Hg)
Instrument compatibility All NRG Data Loggers All NRG Data Loggers All NRG Data Loggers All NRG Data Loggers All NRG Data Loggers
Signal conditioning module
 • SymphoniePRO: P-SCM #9130, 0 to 5 V, SE Input, Pulsed 5V EXC
 • SymphoniePLUS3: SCM #3153 110S Temperature Sensor
  (Do not use SCM #3151 BP20!)
 • SymphoniePRO: P-SCM #9130, 0 to 5 V, SE Input, Pulsed 5V EXC
 • SymphoniePLUS3: SCM #3153 110S Temperature Sensor
  (Do not use SCM #3151 BP20!)
 • SymphoniePRO: P-SCM #9130, 0 to 5 V, SE Input, Pulsed 5V EXC
 • SymphoniePLUS3: SCM #3153 110S Temperature Sensor
  (Do not use SCM #3151 BP20!)
 • SymphoniePRO: P-SCM #9130, 0 to 5 V, SE Input, Pulsed 5V EXC
 • SymphoniePLUS3: SCM #3153 110S Temperature Sensor
  (Do not use SCM #3151 BP20!)
 • SymphoniePRO: P-SCM #9130, 0 to 5 V, SE Input, Pulsed 5V EXC
 • SymphoniePLUS3: SCM #3153 110S Temperature Sensor
  (Do not use SCM #3151 BP20!)
OUTPUT SIGNAL  
Signal type Linear analog voltage Linear analog voltage Linear analog voltage Linear analog voltage Linear analog voltage
Transfer function Absolute Pressure in hPa = (Voltage x 244.192829) + 494.948781 typical
Absolute Pressure in inches Hg = (Voltage x 7.211029) + 14.615867 typical

Note: Transfer function above applies to 1.5-meter cable. For sensors with cable lengths longer than 1.5 meters, subtract 0.015949406 hPa (0.00047098563 inHg) per additional meter.
Absolute Pressure in hPa = (Voltage x 244.192829) + 494.948781 typical
Absolute Pressure in inches Hg = (Voltage x 7.211029) + 14.615867 typical

Note: Transfer function above applies to 1.5-meter cable. For sensors with cable lengths longer than 1.5 meters, subtract 0.015949406 hPa (0.00047098563 inHg) per additional meter.
Absolute Pressure in hPa = (Voltage x 244.192829) + 494.948781 typical
Absolute Pressure in inches Hg = (Voltage x 7.211029) + 14.615867 typical

Note: Transfer function above applies to 1.5-meter cable. For sensors with cable lengths longer than 1.5 meters, subtract 0.015949406 hPa (0.00047098563 inHg) per additional meter.
Absolute Pressure in hPa = (Voltage x 244.192829) + 494.948781 typical
Absolute Pressure in inches Hg = (Voltage x 7.211029) + 14.615867 typical

Note: Transfer function above applies to 1.5-meter cable. For sensors with cable lengths longer than 1.5 meters, subtract 0.015949406 hPa (0.00047098563 inHg) per additional meter.
Absolute Pressure in hPa = (Voltage x 244.192829) + 494.948781 typical
Absolute Pressure in inches Hg = (Voltage x 7.211029) + 14.615867 typical

Note: Transfer function above applies to 1.5-meter cable. For sensors with cable lengths longer than 1.5 meters, subtract 0.015949406 hPa (0.00047098563 inHg) per additional meter.
Accuracy Uncertainty (k = 2):
 • ± 0.83 hPa (@ 25°C)
 • ± 3.14 hPa (-20 to 40°C)
 • ± 1.83 hPa (0 to 40°C)
Uncertainty (k = 2):
 • ± 1.12 hPa (@ 25°C)
 • ± 3.43 hPa (-20 to 40°C)
 • ± 2.13 hPa (0 to 40°C)
Uncertainty (k = 2):
 • ± 1.12 hPa (@ 25°C)
 • ± 3.43 hPa (-20 to 40°C)
 • ± 2.13 hPa (0 to 40°C)
Uncertainty (k = 2):
 • ± 1.12 hPa (@ 25°C)
 • ± 3.43 hPa (-20 to 40°C)
 • ± 2.13 hPa (0 to 40°C)
Uncertainty (k = 2):
 • ± 1.12 hPa (@ 25°C)
 • ± 3.43 hPa (-20 to 40°C)
 • ± 2.13 hPa (0 to 40°C)
Electrical time constant 1 second 1 second 1 second 1 second 1 second
Calibration
 • Each sensor individually calibrated.
 • A certificate of calibration is available for each individual sensor.
 • Performed at NRG's ISO 9001: 2015-certified manufacturing facility.
 • Traceable to National Institute for Standards and Technology (NIST) standards.
 • Each sensor individually tested to meet or exceed published specifications.
 • A certificate of quality is available for each individual sensor.
 • Each sensor individually tested to meet or exceed published specifications.
 • A certificate of quality is available for each individual sensor.
 • Each sensor individually tested to meet or exceed published specifications.
 • A certificate of quality is available for each individual sensor.
 • Each sensor individually tested to meet or exceed published specifications.
 • A certificate of quality is available for each individual sensor.
Output signal range 0.020 to 2.480 VDC 0.020 to 2.480 VDC 0.020 to 2.480 VDC 0.020 to 2.480 VDC 0.020 to 2.480 VDC
Turn on time < 20 ms < 20 ms < 20 ms < 20 ms < 20 ms
Resolution 0.0092 hPa (0.0027 inHg) 0.0092 hPa (0.0027 inHg) 0.0092 hPa (0.0027 inHg) 0.0092 hPa (0.0027 inHg) 0.0092 hPa (0.0027 inHg)
Drift ± 1.0 hPa per year ± 1.0 hPa per year ± 1.0 hPa per year ± 1.0 hPa per year ± 1.0 hPa per year
POWER REQUIREMENTS  
Supply voltage
 • 5 to 15 VDC
 • 5 V pulsed excitation recommended

  Note: When using a 3rd party data logger capable of pulsed excitation operation, please allow a minimum of 25ms settling time between the initial power-up and reading the sensor output voltage.
 • 5 to 15 VDC
 • 5 V pulsed excitation recommended

  Note: When using a 3rd party data logger capable of pulsed excitation operation, please allow a minimum of 25ms settling time between the initial power-up and reading the sensor output voltage.
 • 5 to 15 VDC
 • 5 V pulsed excitation recommended

  Note: When using a 3rd party data logger capable of pulsed excitation operation, please allow a minimum of 25ms settling time between the initial power-up and reading the sensor output voltage.
 • 5 to 15 VDC
 • 5 V pulsed excitation recommended

  Note: When using a 3rd party data logger capable of pulsed excitation operation, please allow a minimum of 25ms settling time between the initial power-up and reading the sensor output voltage.
 • 5 to 15 VDC
 • 5 V pulsed excitation recommended

  Note: When using a 3rd party data logger capable of pulsed excitation operation, please allow a minimum of 25ms settling time between the initial power-up and reading the sensor output voltage.
Supply current
 • 1.0 mA with recommended 5 V pulsed excitation
 • 1.25 mA max
 • 1.0 mA with recommended 5 V pulsed excitation
 • 1.25 mA max
 • 1.0 mA with recommended 5 V pulsed excitation
 • 1.25 mA max
 • 1.0 mA with recommended 5 V pulsed excitation
 • 1.25 mA max
 • 1.0 mA with recommended 5 V pulsed excitation
 • 1.25 mA max
INSTALLATION  
Mounting
 • For maximum protection against ingress, place sensor inside data logger shelter box. Recommended but not required.
 • A hose clamp is included with each sensor to mount sensor directly to met tower beneath a data logger shelter box.
 • An optional mounting bracket is sold separately for secure mounting up-tower.
 • For maximum protection against ingress, place sensor inside data logger shelter box. Recommended but not required.
 • A hose clamp is included with each sensor to mount sensor directly to met tower beneath a data logger shelter box.
 • An optional mounting bracket is sold separately for secure mounting up-tower.
 • For maximum protection against ingress, place sensor inside data logger shelter box. Recommended but not required.
 • A hose clamp is included with each sensor to mount sensor directly to met tower beneath a data logger shelter box.
 • An optional mounting bracket is sold separately for secure mounting up-tower.
 • For maximum protection against ingress, place sensor inside data logger shelter box. Recommended but not required.
 • A hose clamp is included with each sensor to mount sensor directly to met tower beneath a data logger shelter box.
 • An optional mounting bracket is sold separately for secure mounting up-tower.
 • For maximum protection against ingress, place sensor inside data logger shelter box. Recommended but not required.
 • A hose clamp is included with each sensor to mount sensor directly to met tower beneath a data logger shelter box.
 • An optional mounting bracket is sold separately for secure mounting up-tower.
Tools required 8 mm (5/16 inch) nut driver or flat blade screwdriver 8 mm (5/16 inch) nut driver or flat blade screwdriver 8 mm (5/16 inch) nut driver or flat blade screwdriver 8 mm (5/16 inch) nut driver or flat blade screwdriver 8 mm (5/16 inch) nut driver or flat blade screwdriver
Accessories BP60 Mounting Bracket available for secure up-tower installations. BP60 Mounting Bracket available for secure up-tower installations. BP60 Mounting Bracket available for secure up-tower installations. BP60 Mounting Bracket available for secure up-tower installations. BP60 Mounting Bracket available for secure up-tower installations.
Wiring Wire leads:
 • Signal (clear wire)
 • Ground (black wire)
 • Excitation (red wire)
 • Shield wire for earth ground
Wire leads:
 • Signal (clear wire)
 • Ground (black wire)
 • Excitation (red wire)
 • Shield wire for earth ground
Wire leads:
 • Signal (clear wire)
 • Ground (black wire)
 • Excitation (red wire)
 • Shield wire for earth ground
Wire leads:
 • Signal (clear wire)
 • Ground (black wire)
 • Excitation (red wire)
 • Shield wire for earth ground
Wire leads:
 • Signal (clear wire)
 • Ground (black wire)
 • Excitation (red wire)
 • Shield wire for earth ground
ENVIRONMENTAL  
Operating temperature range -40 to 70°C (-40 to 158°F) -40 to 70°C (-40 to 158°F) -40 to 70°C (-40 to 158°F) -40 to 70°C (-40 to 158°F) -40 to 70°C (-40 to 158°F)
Operating humidity range 0 to 100% RH 0 to 100% RH 0 to 100% RH 0 to 100% RH 0 to 100% RH
Lifespan 2 years + 2 years + 2 years + 2 years + 2 years +
Other
 • IP55 Rated
 • IP55 Rated
 • IP55 Rated
 • IP55 Rated
 • IP55 Rated
PHYSICAL  
Cable length 1.5m (5 ft) 1.5m (5 ft) 67m (220 ft) 90m (295 ft) 110m (361 ft)
Weight 0.12 kg (0.27 lbs) 0.12 kg (0.27 lbs) 2.55 kg (5.63 lbs) 3.41 kg (7.51 lbs) 4.15 kg (9.14 lbs)
Dimensions 55 mm (2.15") diameter x 101 mm (4.0") tall including cable gland 55 mm (2.15") diameter x 101 mm (4.0") tall including cable gland 55 mm (2.15") diameter x 101 mm (4.0") tall including cable gland 55 mm (2.15") diameter x 101 mm (4.0") tall including cable gland 55 mm (2.15") diameter x 101 mm (4.0") tall including cable gland
MATERIALS  
Cable 3 conductor 22 AWG, with overall foil shield and drain wire, PVC jacket 3 conductor 22 AWG, with overall foil shield and drain wire, PVC jacket 3 conductor 22 AWG, with overall foil shield and drain wire, PVC jacket 3 conductor 22 AWG, with overall foil shield and drain wire, PVC jacket 3 conductor 22 AWG, with overall foil shield and drain wire, PVC jacket
Enclosure Weatherproof black ASA Weatherproof black ASA Weatherproof black ASA Weatherproof black ASA Weatherproof black ASA
 • Đánh giá tài nguyên gió
 • Tối ưu hóa Nhà máy gió

Sản phẩm liên quan

product thumbnail

Cảm biến đo gió NRG S1

Cảm biến đo gió NRG S1 là cảm biến loại 1 giúp giảm độ không đảm bảo đo và chi phí dự án để đánh giá tài nguyên mặt trời và giám sát địa điểm.

product thumbnail

Máy theo dõi năng lượng mặt trời EKO STR-21G

STR-21G nhỏ gọn của EKO là thiết bị theo dõi mặt trời một cánh tay được thiết kế để hỗ trợ một bộ đầy đủ các cảm biến đo bức xạ toàn cầu, khuếch tán và trực tiếp.

product thumbnail

Cảm biến bức xạ mặt trời RC18 PV

Cảm biến bức xạ mặt trời RC18 PV Cảm biến bức xạ mặt trời RC18 PV sử dụng pin mặt trời để đo bức xạ mặt trời giống như mô-đun PV, làm cho nó trở thành một lựa chọn miễn phí để giám sát các hệ thống PV đang hoạt động cùng với máy đo […]

product thumbnail

Bộ đo ghi dữ liệu LOGR-S

LOGR-S là bộ ghi dữ liệu đầu tiên của NRG Systems được thiết kế đặc biệt cho ngành năng lượng mặt trời.

product thumbnail

Máy đo gió Thies FCA – THIES FIRST CLASS ADVANCED ANEMOMETER

Máy đo gió Thies FCA lý tưởng phù hợp cho các nghiên cứu đánh giá tài nguyên gió và hiệu suất năng lượng tại các địa điểm Loại A và B của IEC 61400-12-1.

product thumbnail

Hệ thống khảo sát năng lượng mặt trời – SRM

Hệ thống khảo sát năng lượng mặt trời SRM của NRG tập trung vào việc cung cấp các phép đo tài nguyên năng lượng mặt trời.

product thumbnail

Hệ thống khảo sát năng lượng mặt trời – SRA

Hệ thống khảo sát năng lượng mặt trời SRA của NRG Systems là một giải pháp đo lường tích hợp và hoàn chỉnh. Hệ thống này dùng để đánh giá tài nguyên và tiềm năng của các dự án quang điện quy mô tiện ích.

product thumbnail

Bộ ghi dữ liệu khảo sát năng lượng mặt trời – LOGR-S

Bộ ghi dữ liệu LOGR-S là bộ ghi dữ liệu đầu tiên của NRG Systems được thiết kế đặc biệt cho ngành năng lượng mặt trời.

product thumbnail

Cảm biến nhiệt độ – NRG PVT1

Bởi vì nhiệt độ có tác động đáng kể đến hiệu suất của các hệ thống năng lượng mặt trời PV đang hoạt động. Nhiệt độ mô-đun PV (dùng cảm biến nhiệt độ NRG PV T1) là một trong những phép đo quan trọng nhất để theo dõi và phân tích.

product thumbnail

Cảm biến bức xạ mặt trời – Li-Cor LI-200R

Cảm biến bức xạ mặt trời LI-200R đo bức xạ ngang toàn cầu (GHI) – sự kết hợp của bức xạ bình thường trực tiếp (DNI) và bức xạ ngang khuếch tán (DHI).

product thumbnail

Cảm biến bức xạ mặt trời – Hukseflux SR20

Thiết bị này được đề xuất khi độ chính xác của phép đo là ưu tiên hàng đầu. Cảm biến bức xạ Hukseflux SR20 là cảm biến phù hợp nhất  với tiêu chuẩn ISO 9060: class A (Tiêu chuẩn thứ cấp).

product thumbnail

Cảm biến bức xạ mặt trời – MS-40

Cảm biến bức xạ mặt trời MS-40 là Pyranometer Class C ISO 9060-2018 đo bức xạ mặt trời trên toàn phổ Mặt trời với chi phí hợp lý. Cảm biến có vỏ bằng nhôm anodized nhẹ và vòm kính hình bán cầu được gia công chính xác để mang lại hiệu suất tối ưu.

Lỗi chưa gửi chưa thành công
Vui lòng gửi lại thông tin

Bạn đã gửi thành công