The Modal Shop

Modal Shop, Inc. cung cấp các hệ thống, dịch vụ rung động cấu trúc, cảm biến âm thanh cho các ứng dụng khác nhau trong các phòng thí nghiệm thiết kế và thử nghiệm cũng như các nhà máy sản xuất. 

Ngoài ra, còn cung cấp một chương trình cho thuê âm thanh và rung động mở rộng, hệ thống hiệu chuẩn chính xác và máy tạo rung được thiết kế để đơn giản hóa các giai đoạn thử nghiệm. Hệ thống kiểm tra giúp các nhà sản xuất kiểm tra chất lượng 100% các thành phần kim loại. 

Các sản phẩm đo rung, ồn đến từ Modal Shop
Các sản phẩm đo rung, ồn đến từ Modal Shop