Palas

Palas GmbH là nhà phát triển và sản xuất các thiết bị có độ chính xác cao hàng đầu để tạo, đo lường và xác định đặc tính của các hạt trong không khí. Với nhiều bằng sáng chế, Palas® phát triển các thiết bị đo hạt nano, bụi mịn hàng đầu, được chứng nhận về công nghệ, máy quang phổ aerosol, máy phát, cảm biến cũng như các hệ thống và giải pháp phần mềm liên quan.

Palas dẫn đầu thị trường với việc phát triển, sản xuất các hệ thống kiểm tra bộ lọc và máy đo sol khí quang học. Tất cả các sản phẩm của Palas đều được phát triển và sản xuất tại Đức bởi. Với hơn 30 đơn đăng ký bằng sáng chế trên toàn thế giới, Palas liên tục phát triển các dòng sản phẩm của mình. Palas được chứng nhận ISO 9001: 2015.

Giàn kiểm tra bộ lọc khí nén DFP3000 của Palas
Giàn kiểm tra bộ lọc khí nén DFP3000 của Palas