Larson Davis

Larson Davis (LD) được thành lập vào năm 1981, với tư cách là nhà sản xuất thiết bị đo độ rung và thử nghiệm âm thanh chính xác. Năm 1999, Larson Davis trở thành một bộ phận của PCB Piezotronics, Inc. với lĩnh vực sản xuất và kỹ thuật đã được công nhận trên toàn cầu cho các hệ thống âm thanh và rung động liền mạch với sự đảm bảo của PCB về Sự hài lòng của Khách hàng.

Các sản phẩm chính của Larson Davis bao gồm máy đo mức âm thanh; máy đo độ rung của con người; máy hiệu chuẩn;  hệ thống hiệu chuẩn thiết bị đo thính lực; micro và phụ kiện; sản phẩm phần mềm; và hệ thống kiểm tra âm học. Các sản phẩm của Larson Davis được sử dụng để hiệu chuẩn máy đo thính lực; công trình tiêu âm, tiếng ồn môi trường và quan trắc tiếng ồn công cộng; vệ sinh công nghiệp, bảo vệ thính giác của công nhân và đo độ rung tay, toàn thân và rung động chung.

Máy đo độ ồn, kiểm tra âm thanh từ Larson Davis
Máy đo độ ồn, kiểm tra âm thanh từ Larson Davis