ESC

Environmental Supply Company (ESC) là đơn vị sản xuất thiết bị kiểm tra, lấy mẫu bụi được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và hoạt động do US EPA quy định. Họ chuyên thiết kế, sản xuất những thiết bị và hệ thống tùy chỉnh để đáp ứng các ứng dụng đặc biệt.

Hệ thống của ESC đang được sử dụng trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. ESC thiết kế các hệ thống để đảm bảo độ chính xác cao, đáng tin cậy, dễ sử dụng và tuổi thọ lâu dài. ESC liên tục đánh giá hiệu suất – hiệu quả của từng hệ thống, dành riêng các cải tiến về kỹ thuật và thiết kế mới để cung cấp các giải pháp hiệu quả hơn cho khách hàng.

Hệ thống lấy mẫu bụi C5000 của ESC
Hệ thống lấy mẫu bụi C5000 của ESC