Hệ thống pha loãng

Mô tả danh mục

Hệ thống pha loãng sol khí theo nguyên tắc phun với hệ số pha loãng không đổi tạm thời từ 1:10 đến 1: 1.000.000
———
Trên thực tế, các sol khí thường phải được đo lường bởi các thiết bị đo hạt liên quan đến nồng độ hạt bằng cách pha loãng.
———
Nguyên tắc phun là nguyên tắc cơ bản nhất trong số các hệ thống pha loãng và được mô tả trong VDI 3491-15. Nó đặc biệt được đặc trưng bởi sự kết hợp (tính phân tầng) của các mức độ pha loãng riêng lẻ, có nghĩa là các hệ số pha loãng 10, 100, 1.000, 100.000 và 1.000.000 có thể được thiết lập một cách đáng tin cậy.
———
Tùy thuộc vào kiểu máy, mức độ pha loãng để pha loãng đẳng nhiệt của các aerosol nóng có thể được làm nóng lên đến 200 °C. Thép không gỉ có thể được thiết kế chịu áp suất lên đến 10 bar và được sử dụng trên toàn thế giới với thành công lớn trong việc đo các sol khí mạnh về mặt hóa học.
———
Hệ thống pha loãng Palas® mạnh mẽ, dễ sử dụng và cung cấp hệ số pha loãng được xác định rõ ràng. Người dùng có thể kiểm tra hệ số pha loãng tại chỗ.

Lỗi chưa gửi chưa thành công
Vui lòng gửi lại thông tin

Bạn đã gửi thành công