Giám sát chất lượng không khí

Mô tả danh mục

AQ Guard của Palas® cung cấp thông tin chính xác, đáng tin cậy về giám sát chất lượng không khí. Chúng có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng trong nhà và ngoài trời.
———
Mỗi người lớn hít thở hơn 20.000 lần mỗi ngày, hít vào tất cả các thành phần của không khí xung quanh. Do đó, mỗi chúng ta hãy bắt đầu quan tâm đến việc biết những chất ô nhiễm nào trong không khí của chúng ta.

Lỗi chưa gửi chưa thành công
Vui lòng gửi lại thông tin

Bạn đã gửi thành công