Hệ thống kiểm tra phương tiện lọc

Mô tả danh mục

Hệ thống kiểm tra phương tiện lọc mô-đun để kiểm tra phương tiện lọc độ sâu, phương tiện lọc liên kết và phương tiện lọc bề mặt có thể làm sạch
———
Palas® đã xây dựng và phát triển các giàn kiểm tra phương tiện lọc mô-đun ngay từ những năm 1985.
———
Nhờ có trình độ cao về độ tái lập, kinh nghiệm đối với các thiết bị và đặc biệt tiết kiệm chi phí hiệu quả của giàn kiểm tra Palas®. Palas® đang dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực này. Palas® cung cấp hàng loạt hệ thống kiểm tra phương tiện lọc cho các ứng dụng khác nhau ngay cả khi nhiệt độ lên đến 250 °C hoặc dưới áp suất lên đến 7 bar.
———
Giàn kiểm tra bộ lọc mô-đun của Palas® đã được trao “Giải thưởng Thành tựu Sản phẩm 1998”. Palas® cung cấp hàng loạt lựa chọn về máy tạo khí dung, hệ thống pha loãng và công nghệ đo lường hạt hiện đại nhất cho các kích thước hạt từ 5 nm đến 100 µm.
———
Với tính linh hoạt này, các yêu cầu kiểm tra có thể được đáp ứng một cách đơn giản và đáng tin cậy để phù hợp với các yêu cầu của khách hàng hoặc để đạt được sự phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan.

Lỗi chưa gửi chưa thành công
Vui lòng gửi lại thông tin

Bạn đã gửi thành công