Hệ thống kiểm tra khẩu trang/ mặt nạ phòng độc

Mô tả danh mục

Palas® cho phép kiểm tra mặt nạ hô hấp, tốt hơn tiêu chuẩn!
———
Để bảo vệ nhân viên của bạn: Hãy kiểm tra mặt nạ bảo hộ trong một phút trước khi sử dụng hàng ngày.
———
Các ứng dụng 1:
+ Xác nhận mức độ bảo vệ của khẩu trang
+ Xác nhận bảo vệ nhân viên làm việc trong môi trường y tế
+ Huấn luyện cách sử dụng mặt nạ đúng cách với phép đo trực tiếp mức độ bảo vệ
+ Đánh giá mức độ bảo vệ thực sự so với Lớp FFP
———
Các ứng dụng 2:
+ Kiểm tra mặt nạ phòng độc
+ Phân tích chính xác hiệu quả của mặt nạ lọc đối với vi rút Corona
+ Kiểm tra bộ lọc cho chất lượng HEPA
+ Có thể hoạt động như Mas-Q-Check với Mas-Q-Head tùy chọn

Lỗi chưa gửi chưa thành công
Vui lòng gửi lại thông tin

Bạn đã gửi thành công