Giám sát bụi mịn

Mô tả danh mục

Các thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí, giám sát bụi mịn, kiểm soát không khí ngoài trời, không khí trong nhà và tại nơi làm việc cũng như sử dụng trong phòng thí nghiệm.
———
Với hệ thống Fidas 200, Palas, công ty dẫn đầu thị trường về máy quang phổ sol khí, cung cấp máy giám sát, phân tích bụi mịn thời gian thực được chứng nhận hiệu suất cao nhất để theo dõi đồng thời mức ô nhiễm PM10 và PM2.5.
———
Fidas 200 với hình dạng nhỏ gọn và sử dụng các thuật toán đánh giá dữ liệu tương tự, máy phân tích bụi mịn di động Fidas Frog và Fidas Fly cung cấp các giải pháp kỹ thuật tiên tiến để sử dụng độc lập với vị trí.
———
Hệ thống DustView sử dụng cho phòng thí nghiệm đã được chứng minh là lý tưởng phù hợp để mô tả đặc tính thải bụi rắn – một công cụ kiểm soát chất lượng lý tưởng.

Lỗi chưa gửi chưa thành công
Vui lòng gửi lại thông tin

Bạn đã gửi thành công

Showing all 3 results